Cursuri EVOACT

Professional Presentation Skills

„Să faci o prezentare este o responsabilitate solemnă. Cel care face o prezentare proastă care durează treizeci de minute în faţa a 200 de oameni îşi iroseşte doar o jumătate de oră din timpul său, însă iroseşte 100 de ore din timpul auditorului…"
– Jenkin Lloyd Jones
cursul precedent
cursul urmator

A face prezentări este aproape o necesitate în viaţa profesională de astăzi, iar abilitatea de a prezenta cu impact este una critică. Un prezentator are întotdeauna un mesaj de transmis şi un obiectiv de atins.

Acest program de training le oferă participanţilor care fac frecvent prezentări ocazia de a-şi dezvolta abilităţile necesare pentru a transmite mesajul într-o formă plăcută, concisă, clar structurată şi potrivită cu auditoriul. 

Durata: 2 sau 3 zile (de la ora 09:00 la 17:00)

Metodologie:
Program de training susţinut cu înregistrarea video a prezentărilor participanţilor, exerciţii, feedback şi coaching personal şi manuale de lucru bogate în informaţii şi uşor de utilizat.

Conținutul programului:

Introducere

 • Ce face diferența între o prezentare reușită și una nereușită?
 • Importanța prezentatorului
 • Comunicarea publică – caracteristici şi particularități

 Pregătirea prezentării

 • Definirea obiectivelor prezentării – tipuri de obiective
 • Ce fel de prezentare urmează să faci? – pentru a informa, pentru a convinge, pentru a determina o acțiune sau doar pentru a întreține atmosfera?
 • Analizarea auditoriului – cum să-ți adaptezi prezentarea la specificul auditoriului?
 • Cât timp vei avea la dispoziție pentru prezentare?
 • Ce fel de informații să culegi despre locul unde se va desfășura prezentarea? – sala şi dotările ei.
 • Ce anume trebuie să pregătești (slideuri, notițe, manuale, demonstrații etc.)?
 • Cum să generezi conținutul prezentării?

 

 Structurarea prezentării

 • Selectarea conținutului prezentării în conformitate cu obiectivele stabilite
 • Structurarea prezentării în funcție de timp (regula 20-70-10)
 • Când şi cum să alegi titlul unei prezentări?
 • Introducerea prezentării – 6 elemente obligatorii pentru impact
 • Cuprinsul – structură și varietate pentru menținerea permanentă a atenției
 • Încheierea şi concluziile – finalizarea logică și psihologică a prezentării
 • Tranzițiile şi sumarizarea

 Pregătirea şi utilizarea suportului vizual

 • Importanța suportului vizual în succesul prezentării
 • Tipuri de suport vizual (grafice, tabele, hărți, imagini, diagrame, slideuri)
 • Când este eficient suportul vizual și când te încurcă?
 • Reguli de aur în utilizarea slide-urior pentru prezentatorii profesioniști
 • Ce să evităm atunci când folosim suportul vizual? – cele mai frecvente greșeli
 • „Moartea prin Power Point” – cum se manifestă şi cum se evită?
 • Organizarea sălii şi folosirea echipamentelor

 Susținerea prezentării

 • Prima impresie
 • Credibilitate, impact şi persuasiune de la început până la final
 • Controlul emoțiilor (trac, anxietate, nervozitate etc.) şi a situațiilor „delicate” (am uitat ideile, nu mai știu cum să continui etc.)
 • Evitarea unui start negativ
 • Principiile comunicării non-verbale în timpul prezentării
 • Vocea – volum, viteză de vorbire, pauze, inflexiuni, tonalitate, pronunție...
 • Impactul vizual – îmbrăcămintea şi înfățișarea, postura, mișcările, gesturile, expresia facială, contactul vizual
 • Puterea cuvintelor folosite în comunicarea cu auditoriul
 • Strategii şi tehnici pentru captarea şi menținerea atenției
 • Utilizarea umorului, anecdotelor, proverbelor, povestirilor şi exemplelor pentru a da „viață” și varietate prezentării

 Interacțiunea cu auditoriul

 • Cum să gestionăm sesiunea de întrebări şi răspunsuri
 • Gestionarea participanților dificili – tipuri de participanți dificili
 • Dezamorsarea situațiilor tensionate
 • Abordarea, gestionarea și eliminarea obiecțiilor
 • Tehnici şi trucuri pentru persuasiune

 Plan de acțiune personal

 • Fiecare participant va beneficia de feedback si coaching personalizat din partea trainerului pornind de la prezentările personale care vor fi filmate şi apoi analizate.
 • Participanții vor conștientiza care sunt punctele lor tari şi care sunt ariile de îmbunătățit.