Cursuri EVOACT

Managementul Conflictelor

„Marile creiere discută idei, mediocrii discută evenimente, iar mințile înguste vorbesc despre persoane."
– Eleanor Roosevelt
cursul precedent
cursul urmator

Interacţionăm în fiecare zi cu diverşi oameni şi, în mod firesc, nu suntem de acord în toate. Ţinând cont de faptul că organizaţiile sunt din ce în ce mai puţin ierarhizate, mai puţin bazate pe autoritatea dată de poziţia deţinută, mai puţin bazate pe limite fixe şi clare de responsabilitate şi autoritate, este foarte probabil ca în viitor conflictul să fie o componentă majoră a vieţii organizaţiilor.

Un lucru important în gestionarea conflictelor este să conştientizăm că doar rezultatele unui conflict pot fi bune sau rele, conflictul în sine este neutru şi, de multe ori, inevitabil.

De aceea, gestionarea corespunzătoare a conflictelor este nevoie să fie susţinută de un climat organizaţional în care relaţiile se bazează pe încredere şi respect reciproc. Doar în aceste condiţii oamenii se pot simţi confortabil şi în siguranţă exprimându-şi diferenţele de opinie şi lucrând împreună la găsirea de soluţii din care toată lumea să aibă de câştigat.

Durata: 1 sau 2 zile (de la ora 09:00 la 17:00)

Metodologie:
Program de training susţinut cu exemple, simulări, exerciţii (individuale şi de grup) pornind de la situaţii concrete.

Conținutul programului: